Stručni skupovi / 21. kolovoza 2017.

Značaj razvoja pozitivne slike o sebi

Razina i vrsta stručnog skupa:međužupanijski, dvodnevni

Namjena:skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a razredne nastave Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije, Zagrebačke i Karlovačke županije

Mjesto održavanja: naknadno

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 10. srpnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:Alma Rovis Brandić, viša savjetnica AZOO, Jasmina Hamer, višasavjetnica AZOO, Ivona Nakić-Vojnović, višasavjetnica AZOO,TerezijaPurić, prof.

Ciljevi:

  • osposobljavanje voditelja ŽSV-a za edukaciju članova svojih ŽSV-a za usvajanje i provedbu ciljanih aktivnosti i kreativnih tehnika kojima će razvijati pozitivnu sliku o sebi
  • jačanje kompetencija učitelja za rad s učenicimai uspješniju komunikacijui suradnju s roditeljima
  • prepoznati i analizirati čimbenike koji utječu na poboljšanje radne atmosfere i ozračja za provođenje odgojno-obrazovnih zadaća
  • stručna evaluacija rada ŽSV-a u protekloj godini i planiranje rada i suradnje u narednoj godini 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava, rad u skupinama,

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

više savjetnice za razrednu nastavu Ivona Nakić-Vojnović, mag. reh. educ. i Jasmina Hamer, mag. prim. educ. 
Agencija za odgoj i obrazovanje
tel. 01 2785065
tel. 01 2785 068