Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Zimski seminar za učitelje i nastavnike C modela u Zagrebu

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski stručni skup učitelja nastave C modela, županije Republike Hrvatske, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici nastave  C modela

Mjesto održavanja: Zagreb, Srpska pravoslavna opšta gimnazija Kantakuzina – Katarina Branković, Sveti Duh 122

Broj polaznika: 40

Rok prijave: 8.prosinca 2014. do 8. siječnja 2015.

Predavači: Slađana Mesarek ,prof., Tihana Galić,prof., Samir Hasanagić,prof., Petra Puškar, prof., Ivana Srbljan, prof.

Ciljevi: usvojiti saznanja o nacionalnoj skupini predmeta,shvatiti najznačajnije pojmove nastave svih 5sastavnica nacionalne skupine predmeta  C modela

Metode i oblici rada: predavanja i radionice,panel rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje AZOO

Napomena: Obavezna prijava na ettaedu 

Voditelj:

dr.sc. Borislav Đekić
Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Agencija za odgoj i obrazovanje,Podružnica Osijek
Tel.:031 244-912;fax: 031 283-799