Stručni skupovi / 10. prosinca 2015.

ZIMSKI SEMINAR Uloga učitelja i nastavnika geografije u implementaciji novih kurikularnih dokumenata

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Zagreb, Kongresni centar hotela Antunović, Zagrebačka avenija 100A

Broj polaznika: 600

Rok prijave: obvezna online prijava do 7. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: nastavnici Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, više savjetnice za geografiju u AZOO-u, članovi Ekspertne radne skupine za Cjelovitu kurikularnu reformu, članovi Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma predmeta Geografija, učitelji i nastavnici geografije

Ciljevi: učitelji i nastavnici će moći

  • izraditi plan i program individualnog stručnog usavršavanja za potrebe implementacije nacionanih kurikuluma, kurikuluma međupredmetnih tema i predmetnog kurikuluma geografije,
  • informirano sudjelovati u stručnoj i javnoj raspravi o sadržaju kurikularnih dokumenata,
  • primijeniti u nastavi geografije recentnu znanstvenu terminologiju i nove spoznaje kulturne geografije, historijske geografije, geoekologije, geomorfologije, regionalne geografije te geografiji srodnih disciplina,
  • primijeniti učinkovite nastavne strategije za primjenu novih koncepata u nastavi geografije
  • planirati i realizirati projektnu nastavu
  • unaprijediti komunikacijske i digitalne kompetencije učenika
  • organizirati školsko natjecanje iz geografije i unaprijediti mentorski rad u pripremi učenika za sudjelovanje na svim razinama natjecanja
  • primijeniti u procesu planiranja, programiranja i izvedbe nastave geografije rezultate edukacijskih istraživanja
  • aktivno se uključiti u edukacijska istraživanja i projekte HGD-a

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, rasprave; individualni, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje programa

Napomena: Detaljne informacije možete preuzeti na internetskim stranicama Hrvatskog geografskog društva (www.hagede.hr)

Voditelji:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/27 85 074
e-adresa: vesna.milic@azoo.hr

 

Predsjednik Hrvatskog geografskog društva
Izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić
Telefon: 01 48 95 402
e-adresa: hgd@geog.pmf.hr