Stručni skupovi / 11. studenoga 2013.

Medijska kultura

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen učiteljima razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Art Kino Croatia, Krešimirova 2, Rijeka       

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 20.ožujka do 14. travnja 2014.

Predavači: dr.sc. Božo Skoko, doc. dr.sc. Igor Kanižaj, Marina Zlatarić, prof., Kristian Iskra, prof., Jasna Vukonić-Žunič, dipl. učiteljica, viša savjetnica, Monika Rajković, mag.paed.

Ciljevi: Učitelji će:

  • upoznati dinamiku djelovanja suvremene tehnologije i medija na razvoj djeteta kroz ulogu roditelja, učitelja i društva
  • osvijestiti elemente kršenja prava djece u medijima te prepoznati prava i odgovornosti djeteta u okviru medijske pismenosti kroz prizmu prilika i prijetnji svakodnevne izloženosti djece medijima
  • razumjeti medijske zablude te razlučiti pozitivno od negativnog u medijskoj kulturi
  • prepoznati glavne značajke televizije kao medija, identificirati tri ključne posljedice neumjerene izloženosti djeteta televizijskom programu i moći prepoznati oblike manipulacije u opće-informativnom i dječjem programu
  • razvijati kritičnost prema sadržajima na internetu i u novinama u svrhu zaštite djece
  • osvijestiti važnost sigurne i kritičke uporabe IKT vezano uz razvoj digitalne kompetencije učenika i učitelja
  • razumjeti pozitivne i negativne aspekte medijskog djelovanja te razvijati kompetencije za učinkovitije korištenje medija
  • promišljati o filmskoj priči te suodnosu filmske slike i zvuka 

Oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388,