Stručni skupovi / 17. rujna 2013.

Zdravstveni odgoj u nastavi hrvatskoga jezika i njegova provedba na satima razrednih odjela

Razina i vrsta stručnog skupa: jednodnevni, međužupanijski

Namjena: po pozivu voditeljice programa (dio voditelja ŽSV-a učitelja hrvatskoga jezika te nekoliko učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije ) s ciljem diseminacije na županijskoj razini

Mjesto održavanja: OŠ Matka Laginje, Zagreb, Laginjina 13

Broj polaznika: 25 (po pozivu voditeljice programa)

Rok prijave: 20. listopada 2013.

Predavači: mr. sc. Majda Fajdetić, Miljenka Galić, prof., Biserka Šavora, prof., Marijana Češi, prof., Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: utvrditi mogućnost planiranja i programiranja sadržaja Nastavnoga plana i programa zdravstvenoga odgoja za osnovnu i srednju školu (www.azoo.hr od 28. kolovoza 2013.) unutar predmeta Hrvatski jezik te sata razrednoga odjela; analizirati odgojno-obrazovne pojavnosti; poznavati potrebe učenika; postupati odgovorno u provedbi sadržaja zdravstvenoga odgoja; primjereno komunicirati sa subjektima odgoja i obrazovanja (učenicima, roditeljima/skrbnicima i kolegama); primijeniti komunikacijske vještine u savjetodavnom (individualnom i skupnom) radu; biti dosljedan u radu; dokumentirati svoj rad; samovrednovati svoj rad i postignuća učenika; prepoznavati različite oblike nasilnoga ponašanja; promovirati primjereno ponašanje u socijalnim situacijama; analizirati pojavnosti; razvijati odgovornost za stvaranje sigurne i poticajne okoline; komunicirati asertivno; raspraviti moguće teškoće u komunikaciji o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju; povećati vještinu komunikacije o spolnosti.

Metode rada: izlaganje, razgovor, rasprava, čitanje i rad na tekstu, rješavanje problema, pedagoška radionica, interaktivno, otvoreno i iskustveno učenje.

Vrednovanje: inicijalni i završni upitnik, evaluacija e-poštom.

Voditeljica:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Marijana Češi, prof.
telefon: 01/2785 073
e-adresa: marijana.cesi@azoo.hr