Stručni skupovi / 2. studenoga 2012.

Zdravstveni odgoj: komunikacija o spolnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima.

Mjesto održavanja: Sisak, OŠ Braća Bobetko

Broj polaznika: 55

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresu www.ettaedu.eu od 15. prosinca 2012.do 20. veljače 2013.

Predavači: dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Maja Vukmanić, socijalni pedagog, Goran Živković, stručni suradnik pedagog, Mirna Bilić, stručna suradnica pedagoginja i Senka Soldat, prof.

Ciljevi: Stručni suradnici pedagozi će:

  • povećati svoje kompetencije u provođenju kurikuluma zdravstvenog odgoja
  • naučiti kako s učenicima komunicirati o spolnosti
  • spoznati koje su sociokulturne prepreke seksualnoj edukaciji i kako ih ublažiti
  • biti senzibilizirani na različitosti kako bi sami potaknuli toleranciju i usvajanje vještina koje čuvaju reproduktivno i seksualno zdravlje

Oblici rada: Predavanja, rasprave, vježbe, radionica

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO).

Voditelj

Senka Soldat, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785 021