Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Završna konferencija Erasmus+ projekta Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje

Razina i vrsta stručnog skupa: jednodnevni, međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen svim zainteresiranim učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima u odgojno-obrazovnim ustanovama te zainteresiranoj javnosti koju zanimaju projektni rezultati kao doprinos osmišljavanju učinkovitijih školskih i nastavnih praksi u radu s „neodlučnim, posrnulim i lošim“ (NPL) čitateljima

Mjesto održavanja: X. gimnazija „Ivan Supek“, Klaićeva 7, Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 25. lipnja 2018. http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: hrvatski partneri u projektu: X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb (nositelj Projekta), Aquilonis, Zagreb, Agencija za odgoj i obrazovanje (partneri u Projektu), Zagreb, te njihovi suradnici tijekom projektnih aktivnosti

Ciljevi:

U prvome dijelu konferencije sudionici će se upoznati s razlozima pokretanja Projekta kao i s obilježjima učenika koje opisujemo kao NPL čitatelje s ciljem unapređenja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za trajno i sustavno praćenje i povećanje čitateljske pismenosti NLP čitatelja u skladu s postavljenim smjernicama EU (HGHGL EU 2012). Predstavit će se projektni rezultati radionica u Pragu, projektni rezultati nakon aktivnosti pilotiranja u Hrvatskoj te će se razumijevanjem čitanja u širem kontekstu ukazati na povezanost čitanja i motiviranosti učenika u STEM području. Navedeno će se staviti u suodnos s iskustvima proisteklim iz rezultata Erasmus+ projekta Boys reading i COMMIX. Prikazat će se prikupljeni rezultati u intervjuima s učenicima i nastavnicima u okviru projektnih aktivnosti te mogućnosti interdisciplinarnoga pristupa stručnome usavršavanju s ciljem osnaživanja učitelja i nastavnika u radu s NPL čitateljima.

U drugome dijelu konferencije sudionicima će se u radionicama ponuditi učinkovite metode rada s učenicima, NPL čitateljima, primjenjive u redovnoj i dopunskoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima, a vodit će ih nastavnici koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018
Martina Šturm, prof., viša savjetnica za engleski jezik
telefon: 01/2785-026