Stručni skupovi / 27. listopada 2014.

Unaprjeđenje kvalitete pedagoške prakse

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, Kampus na Trsatu, Sveučilišna avenija 4, predavaonica 006, prizemlje.

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 1. studenoga 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr.sc. Jasminka Ledić, izv. prof., dr. sc. Stjepan Staničić, Marko Turk, prof. doc. dr. Bojana Ćulum, dr. sc. Siniša Kušić, dr. sc. Slavica Žužić,  prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, Đurđica Kaurloto Martinić, prof., Luči Lončar, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • identificirati svrhu evaluacijskih procesa u nastavi i učenju kao specifičnom vidu odgojno-obrazovnog procesa
  • analizirati različite oblike evaluacije s obzirom na svrhu
  • razlikovati temeljne komponente, faze i načela evaluacijskog procesa
  • senzibilnije sudjelovati u vrednovanju pojedinih nastavnih sadržaja i aktivnosti

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
telefon: 021/340 989
e-pošta: durdica.kaurloto-martinic@azoo.hr