Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Zakonodavni okvir rada ravnatelja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća ravnatelja osnovnih škola

Mjesto održavanja: dvorana u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 24

Rok prijave: obvezna prijava do 24. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Stjepan Staničić,viši savjetnici za ravnatelje OŠ, voditelji županijskih stručnih vijeća

Ciljevi: sudionici će steći osnovna znanja ulogama i odgovornostima koje se javljaju iz zakonodavnih okvira, upoznati model licenciranja ravnatelja te biti upoznati sa zadacima koje će imati kao voditelji stručnih vijeća.

Metode i oblici rada: predavanja, rasprave i diskusije

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola Vlade Matas, prof.
telefon: 021/340 980