Stručni skupovi / 10. prosinca 2014.

Zadaci više kognitivne zahtjevnosti i priprave knjižničara

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima knjižničarima koji su voditelji ŽSV-a, mentori i savjetnici ili pripravnici

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 100 polaznika

Rok prijave: obvezna prijava do 2. veljače 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Ana Crkvenčić, dr. sc. Mihaela Banek Zorica, Ana Saulačić, viša savjetnica i Biserka Šušnjić, viša savjetnica

Ciljevi: sudionici će se služiti pojmovnim odrednicama nastave usmjerene na ciljeve, razlikovat će različite kategorije ciljeva od zadaća i sadržaja, razlikovat će i pravilno primjenjivati termine nastavna aktivnost (aktivnost učenika) – aktivnost knjižničara – opći cilj – specifični ciljevi – znanja – vještine; sudionici će se služiti obrazovnim ishodima kao polazištem pri formuliranju ciljeva te će samostalno formulirati ciljeve prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare
Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 01/2785 089