Stručni skupovi / 30. rujna 2013.

XIX. međunarodni teološki simpozij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 22. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: sveučilišni nastavnici teologije

Ciljevi: Vjeroučitelji će

  • osvijestiti koliko se sadržaj konstitucija Koncila (SC, LG, DV, GS) ostvaruje u životu Crkve,
  • promišljati kako prilagoditi teološki govor konstitucija današnjem vremenu (aktualizacija konstitucija),
  • istaknuti ulogu svećenika i vjeroučitelja u provođenju koncilskih smjernica u pastoralu i katehezi,
  • osvijestiti važnost primjenjivanja konstitucija u nastavi vjeronauka,
  • promišljati kako bi se mogle obraditi pojedine koncilske teme u nastavi vjeronauka i kako ih prilagoditi različitim uzrastima učenika.

Metode i oblici rada: stručna predavanja, pedagoške radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Zbog organizacijskih razloga na aplikaciji www.ettaedu.eu navedena su dva termina za prijavljivanje: 25. listopada 2013. i 26. listopada 2013. O programu Simpozija te uputama i načinu sudjelovanja vjeroučitelji će biti pravodobno obaviješteni.

Voditelji:

prof. dr. sc. Nikola Bižaca
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
telefon: 021/ 308-300
Tomislav Tomasić, viši savjetnik za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 352 070