Stručni skupovi / 10. veljače 2017.

XIII. HRVATSKI SIMPOZIJ O NASTAVI FIZIKE: Suvremeni kurikul i nastava fizike

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, višednevni

Namjena: Učitelji i nastavnici fizike u osnovnoj školi, gimnaziji, strukovnim školama i na fakultetima svih županija.

Mjesto održavanja: Zadar, Hotel Donat

Broj polaznika: 250

Rok prijave: prijava do 1. travnja 2017. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr. Obvezna je prijava i na adresu: http://www.hfd.hr/sns2017/

Predavači: prof. dr. sc. Ivica Aviani, Institut za fiziku, Zagreb, i Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Nada Čakić Dinić, prof., OŠ Vladimira Nazora u Pazinu, Ines Dukić, mag. phys., XV. Gimnazija u Zagrebu, dr.sc. Nataša Erceg, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, dr.sc. Matko Glunčić, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Anica Hrlec, prof., SŠ Vrbovec, mr. sc. Sanja Martinko, OŠ Tituša Brezovačkog u Zagrebu, Planinka Pećina, dipl. ing., Fizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu, Goran Pintarić, prof., OŠ Antuna Mihanovića u Slavonskom Brodu, dr.sc. Nikola Poljak, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, dr.sc. Vanja Radolić, Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Luca Spetić, prof., OŠ grofa Janka Draškovića u Zagrebu, Snježana Stanin, prof., OŠ Šimuna Kožičića Benje u Zadru, dr.sc. Željko Jakopović, Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu, dr. sc. Verica Jovanovski, Agencija za odgoj i obrazovanje u Osijeku, Ivana Katavić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje u Splitu, dr. sc. Tatjana Ivošević, Agencija za odgoj i obrazovanje u Rijeci, i ostali sudionici s prijavljenim izlaganjima

Ciljevi: Nastavnici će:

  • objasniti neke spoznaje suvremene fizike koje mijenjaju fizikalne modele u predmetnom kurikulumu fizike
  • integrirati nove znanstvene spoznaje i načine njihova promatranja u kurikulum fizike u sklopu postojećih tema
  • objasniti promjene u pristupu nastavi fizike utemeljene na edukacijskim istraživanjima
  • primijeniti nove nastavne tehnologije i računalo u nastavi fizike
  • poduprijeti učeničku izgradnju fizikalnih koncepata pomoću primjera iz povijesti i filozofije znanosti
  • primijeniti nastavne strategije pri poučavanju fizike koje se temelje na novim edukacijskim istraživanjima
  • pripremati instrumente vrednovanja postignuća učenika na temelju ciljno usmjerene nastave fizike
  • primijeniti u nastavi fizike iskustva iz dobre prakse drugih učitelja i nastavnika.

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja s raspravom, radionice, panel rasprave i posteri

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Voditelj:

dr. sc. Željko Jakopović, viši savjetnik za fiziku
Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu
telefon: 01/27 85 063