Stručni skupovi / 2. prosinca 2014.

XII. hrvatski simpozij o nastavi fizike: Povezivanje nastave fizike i istraživanja

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, višednevni

Namjena: Učitelji i nastavnici fizike u osnovnoj školi, gimnaziji, strukovnim školama i na fakultetima svih županija.

Mjesto održavanja: Zadar, Hotel Donat

Broj polaznika: 250

Rok prijave: Obvezna online prijava do 16. ožujka 2015. na adresi: www.ettaedu.eu i prijava na: planinka@phy.hr – sudjelovanje do 16. ožujka 2015. – sažeci izlaganja do 10. ožujka 2015.

Predavači: Dr. sc. Maja Planinić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, dr. sc. Ana Sušac, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, dr. sc. Lana Ivanjek, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Planinka Pećina, dipl. ing., Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Ivana Katavić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje u Splitu, dr. sc. Željko Jakopović, Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu i ostali sudionici s prijavljenim izlaganjima.

Ciljevi: Nastavnici će:

  • objasniti neke spoznaje suvremene fizike koje mijenjaju fizikalne modele u predmetnom kurikulumu fizike
  • integrirati nove znanstvene spoznaje i načine njihova promatranja u kurikulum fizike u sklopu postojećih tema
  • objasniti promjene u pristupu nastavi fizike utemeljene na edukacijskim istraživanjima
  • primijeniti nove nastavne tehnologije i računalo u nastavi fizike
  • poduprijeti učeničku izgradnju fizikalnih koncepata pomoću primjera iz povijesti i filozofije znanosti
  • primijeniti nastavne strategije pri poučavanju fizike koje se temelje na novim edukacijskim istraživanjima
  • pripremati instrumente vrednovanja postignuća učenika na temelju ciljno usmjerene nastave fizike
  • primijeniti u nastavi fizike iskustva iz dobre prakse drugih učitelja i nastavnika

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja s raspravom, radionice, panel rasprave i posteri

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Voditelj:

dr. sc. Željko Jakopović, viši savjetnik za fiziku
Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu
telefon: 01/27 85 063