Stručni skupovi / 12. siječnja 2015.

Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima (učiteljima i nastavnicima) Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 25. veljače 2015. na www.ettaedu.eu

Predavač: dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: sudionici će naučiti o nastavnim oblicima, vrjednovanju i ocjenjivanju u nastavi Hrvatskoga jezika, najčešćim pogrješkama tijekom vrjednovanja i kako ih izbjeći

Metode i oblici rada: predavanje, razgovor

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik
telefon: 021/340995
e-pošta: srecko.listes@azoo.hr