Stručni skupovi / 19. veljače 2016.

Vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj „Priprema glazbenog konteksta”

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima predškolske djece Međimurske i Varaždinske županije

Mjesto održavanja: Prelog, DV Fijolica

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 29. travnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sonja Marković, prof., Klaudija Krmpotić, odgojitelj savjetnik, Nataša Novak, odgojitelj mentor, Darija Drviš, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti osnove za kvalitetnu pripremu umjetničkog konteksta u dječjem vrtiću za kvalitetno ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa
  • bolje razumjeti procese učenja i razvoja djece (integracijski pristup)
  • steći znanja i sposobnosti nužne za promišljanje, planiranje i praćenje odgojno-obrazovne prakse

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr