Stručni skupovi / 20. travnja 2015.

Vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj (kreativnost) Od priče do uloge

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je  namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Rijeka, CPO Potok, PPO Drenova, Stanka Frankovića 7a, Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna online prijava do 8. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Vanessa Šćulac, odgojiteljica-mentor, Sandra Kanjić, mag.paed.odgojiteljica-mentor, Maša Basara, odgojiteljica, Jasna Šverko mag.rehab.educ.

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći kompetencije o implementaciji vrijednosti ( kreativnost) sadržanih u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj u odgojno-obrazovnu praksu
  • steći znanja o važnosti i razumijevanju priče kod djece rane i predškolske dobi
  • steći kompetencije u povezivanju odgojnih poticaja i aktivnosti djece pri odabiru  priče
  • spoznati vrijednosti i mogućnosti simboličke igre – igre uloga kod djece rane i predškolske dobi
  • utvrditi kako podržavati dječje spontano stvaralaštvo u spektru djelatnosti scenske umjetnosti

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (grupni  i individualni rad)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692