Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Vrednovanje za učenje; Novi pristupi i spoznaje u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: sadržaji planiranog skupa namijenjeni su učiteljima razredne nastave s područja Karlovačke županije, županijskih voditeljica Dubravke Kralj, Jasmine Štefan i Jasminke Trpčić.

Mjesto održavanja: OŠ Banija, dr. Gaje Petrović 5, 47 000 Karlovac

Broj polaznika: 140

Rok prijave: obvezna prijava do 2. srpnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. Danijel Labaš, Sanja Brajković, prof. psiholog, Nevenka Lončarić, prof., viša savjetnica AZOO, mr. sc. Tomislav Ogrinšćak, viši savjetnik AZOO.

Ciljevi: upoznati različite vrste praćenje i procjenjivanja s obzirom na svrhu i format, znati definirati što je formativno praćenje, strategije, od čega se sastoji ciklus formativnog praćenja, predstaviti najnovije rezultate istraživanja koji se odnose na korištenje medija kod djece, objasniti specifičnosti medijskih navika kod djece i mladih, opisati promjene u korištenju medija kod djece i mladih, prikazati nove modele poučavanja o medijima unutar modula medijska kultura, predstaviti rezultate analize sadržaja nastavnih jedinica iz područja medijske kulture, osnažiti učitelje razredne nastave kroz razvoj interdisciplinarnih radionica, upoznati učitelje s rezultatima analize istraživanja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO, upoznati ih s literaturom i alatima za korištenje u nastavi, upoznati učitelje sa suvremenim spoznajama u odgoju i obrazovanju i načinima djelovanja i radom učitelja.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Voditeljica:

Jasmina Hamer, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01 2785-068