Stručni skupovi / 10. ožujka 2015.

Vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi matematike srednjih škola, SKUP SE ODGAĐA

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima matematike Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije 

Mjesto održavanja: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Gajeva 1, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 29. ožujka 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Vesko Nikolaus, prof., Mirjana Kazija, prof., Danijel Hribar, prof., Vesna Vujasin Ilić, prof., Robert Gortan, prof., Sanja Bakić, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • steći kompetencije sastavljanja i vrednovanja pisanih provjera znanja
  • biti osposobljeni na temelju vlastitih kompetencija sastaviti pisanu provjeru znanja
  • steći kulturu vrednovanja domaćih zadaća učenika
  • steći kulturu objektivnog vrednovanja usmenih provjera znanja učenika
  • razviti vještine komuniciranja s učenicima

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viši savjetnik za matematiku
Vesko Nikolaus, prof.
telefon: 051/ 317-690
e-pošta: vesko.nikolaus@azoo.hr