Stručni skupovi / 17. kolovoza 2015.

Vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi matematike srednjih škola

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije 

Mjesto održavanja: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Gajeva 1, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 31. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: viši savjetnik Vesko Nikolaus, prof., vanjski suradnici, sveučilišni profesori

Ciljevi: sudionici će

  • steći kompetencije sastavljanja i vrednovanja pisanih provjera znanja
  • biti osposobljeni na temelju vlastitih kompetencija sastaviti pisanu provjeru znanja
  • steći kulturu vrednovanja domaćih zadaća učenika
  • steći kulturu objektivnog vrednovanja usmenih provjera znanja učenika
  • razviti vještine komuniciranja s učenicima

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, prof.,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 317 690051/ 317 690