Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Vrednovanje učeničkih postignuća u matematičkom obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; trodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a, mentorima i savjetnicima (po pozivu) Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije 

Mjesto održavanja: Split (OŠ Manuš)

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 28. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš

Ciljevi: razvijati kod učitelja i nastavnika inovativni pristup vrednovanju matematičkih zadataka i pisanih ispita; osvijestiti problematiku vanjskog vrednovanja, praćenja i formativnog vrednovanja u nastavi matematike; unaprijediti metode ocjenjivanja i utjecaj elemenata ocjenjivanja.

Metode i oblici rada: 3 jednodnevne metodičke radionice (Modul 1, Modul 2 i Modul 3)

Modul 2. Pisani ispit iz matematike i njegovo vrednovanje. Vanjsko vrednovanje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup je planiran uz podršku Centra za unapređenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja, matematike i tehnike (PRIMATEH) i PMF-a u Zagrebu te će se odvijati kroz tri odvojena Modula

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Antonela Czwyk Marić, prof.
telefon: 021/ 340  970