Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Vrednovanje učeničkih postignuća u matematičkom obrazovanju

Modul 3. Praćenje i formativno vrednovanje u nastavi matematike. Ocjenjivanje.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima stručnih vijeća učitelja matematike i mentorima studentima nastavničkih studija matematike.

Mjesto održavanja: OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb

Broj polaznika: cca 50

Rok prijave: obvezna prijava do 30. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr.sc. Aleksandra Čižmešija, prof. dr.sc. Željka Milin Šipuš, Sanja Stilinović, prof., Renata Svedrec, prof., MilanaVuković, prof., Maja Marić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • znati postaviti jasne ciljeve, odnosno ishode učenja matematike u skladu sa standardnim taksonomijama i službenim kurikulumom
  • razlikovati vrste vrednovanja u obrazovanju
  • kritički vrednovati i interpretirati rezultate različitih vrsta testiranja učeničkih matematičkih postignuća
  • primijeniti efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja te samovrednovanja učenika u matematici
  • koristiti rezultate praćenja i vrednovanja za planiranje poučavanja matematike, razvoj implementiranog i školskog matematičkog kurikuluma te za unaprjeđivanje kvalitete škole
  • pružiti korektne i efikasne povratne informacije učenicima i njihovim roditeljima o njihovom radu, napredovanju i ostvarenom uspjehu u matematici

Metode i oblici rada: predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom. Anketiranje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
telefon: 01/2785 066
E-adresa: drazenka.kovacevic@azoo.hr