Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Vrednovanje učeničkih postignuća – Suodnos sadržaja i ocjena u Hrvatskome jeziku

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave Grada Zagreba i Zagrebačke županije (zapad)

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, Zagreb

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 10. do 25. ožujka 2015.

Predavači: Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica AZOO, Suzana Delić, viša savjetnica AZOO, dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, mr. Martina Kolar Billege, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Igor Rukljač, ravnatelj OŠ Kajzerica

Ciljevi: 

Učitelji će:

  • upoznati osnovne pojmove kvalitetnog vrednovanja,
  • osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda,
  • uočiti elemente sadržaja u poučavanju/učenju koji su podloga za razvijanje kulture pisanja,
  • identificirati potrebne razine znanja za stjecanje kulture pisanja u okviru jezične komunikacijske kompetencije,
  • prepoznati prikladne postupke ocjenjivanja učenika u Hrvatskome jeziku tijekom procesa poučavanja,
  • vidjeti primjere dobre prakse.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja i prikazi primjera dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljice:

Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 686 200
Suzana Delić, mag. prim. educ., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 088
E-adresa: suzana.delic@azoo.hr