Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Vrednovanje učeničkih postignuća

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni 

Namjena: program je namijenjen voditeljima aktiva razredne nastave, učiteljima mentorima i savjetnicima iz Istarske županije 

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Fažana“, Puljska cesta 9, Fažana 

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava od 1. do 28. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović mag. prim. educ., Igor Rukljač, mag. prim. educ., Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • objasniti pojam kompetencije, vrste kompetencija te osvijestiti njihovu vezu s učeničkim postignućima
  • objasniti što je interes proučavanja dokimologije, a što dokimastike
  • ponoviti i interpretirati pojmove praćenje, ocjenjivanje, provjeravanje i vrednovanje
  • razjasniti i primijeniti Bloomovu taksonomiju kao alata koji nam pomaže pri definiranju obrazovnih postignuća učenika
  • osvijestiti greške učitelja kao faktora metrijske vrijednosti ocjene
  • pravilno zapisivanje praćenja i ocjenjivanja u pedagošku dokumentaciju
  • statističko obrađivanje dobivenih rezultata pisanih radova učenika, kako ih analizirati i tumačiti sa svrhom određivanja u kojoj su mjeri učenici usvojili obrazovne sadržaje
  • objasniti i primijeniti u svakodnevnom radu metodologiju sastavljanja pisanih ispita znanja
  • razjasniti zadatke otvorenog i zatvorenog tipa za provjeravanje nižih i viših razina znanja
  • osvješćivanje najčešćih pogrešaka pri sastavljanju ispita znanja na konkretnim primjerima

Metode i oblici rada: predavanja i radionice

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073
E-mail: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr