Stručni skupovi / 6. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, Kralja Zvonimira 15, Otočac

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava od 1. veljače do 26. ožujka 2014. na adresi:  www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica, Igor Rukljač, viši savjetnik, Branka Smolković Cerovski, dipl. uč.

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu
  • odrediti elemente plana i programa za rad u određenom razrednom odjelu prema sastavnicama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu i Nacionalnog okvirnog kurikulumu.
  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073