Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Vrednovanje učeničkih postignuća

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

Broj polaznika: 110

Rok prijave: obvezna prijava od 15. ožujka 2018. do 4. travnja 2018. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Igor Rukljač, mag. prim. educ., Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • objasniti pojam kompetencije, vrste kompetencija te osvijestiti njihovu vezu s učeničkim postignućima, ponoviti pojmove praćenje, ocjenjivanje, provjeravanje i vrednovanje
  • objasniti što je interes proučavanja dokimologije, a što dokimastike
  • osvijestiti greške učitelja kao faktora metrijske vrijednosti ocjene
  • statističko obrađivanje dobivenih rezultata pisanih radova učenika, kako ih analizirati i tumačiti sa svrhom određivanja u kojoj su mjeri učenici usvojili obrazovne sadržaje
  • objasniti i primijeniti u svakodnevnom radu metodologiju sastavljanja pisanih ispita znanja
  • razjasniti zadatke otvorenog i zatvorenog tipa za provjeravanje nižih i viših razina znanja
  • osvješćivanje najčešćih pogrešaka pri sastavljanju ispita znanja na konkretnim primjerima
  • primjeri kvalitetnog vrednovanja učenika

Metode i oblici rada: predavanja i radionice, frontalni i skupni

Voditelj:

Vesna Orešković, vanjska suradnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 099 5132979