Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Vrednovanje učeničkih postignuća

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave Varaždinske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Vidovec, Školska 4, Vidovec

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr do 23. travnja 2018.

Predavači: Igor Rukljač, mag. prim. educ., Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • objasniti pojam kompetencije, vrste kompetencija te osvijestiti njihovu vezu s učeničkim postignućima
  • objasniti što je interes proučavanja dokimologije, a što dokimastike
  • ponoviti i interpretirati pojmove praćenje, ocjenjivanje, provjeravanje i vrednovanje
  • razjasniti i primijeniti Bloomovu taksonomiju kao alata koji nam pomaže pri definiranju obrazovnih postignuća učenika
  • osvijestiti greške učitelja kao faktora metrijske vrijednosti ocjene
  • pravilno zapisivanje praćenja i ocjenjivanja u pedagošku dokumentaciju

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, skupni rad i prikazi primjera dobre prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj: Igor Rukljač, mag. prim. educ., viši savjetnik za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 01 2785 064

E-mail: igor.rukljac@azoo.hr