Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Vrednovanje u nastavi hrvatskoga jezika na kognitivnome području

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te učiteljima hrvatskoga jezika županije Grad Zagreb

Mjesto održavanja: Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 2. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Elvira Nimac, prof., dr. sc. Marijana Češi, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika

Ciljevi – učitelji će:

  • upoznati i razumjeti temeljene dokimološke pojmove na kognitivnom području
  • oblikovati ciljeve učenja i poučavanja u nastavi hrvatskoga jezika i odgojno-obrazovna postignuća prema Bloomovoj taksonomiji
  • moći razumjeti i oblikovati ciljeve učenja i poučavanja, kriterije i ishode vrednovanja u nastavi hrvatskoga jezika
  • kritički procijeniti kriterije vrednovanja u nastavi hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup

Voditelj: viša savjetnica, dr. sc. Marijana Češi
telefon: 01 2785 – 073