Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Vrednovanje u nastavi hrvatskoga jezika na društveno-afektivnom području

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te učiteljima hrvatskoga jezika županije Grad Zagreb 

Mjesto održavanja: Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb 

Broj polaznika: 100 

Rok prijave: obvezna prijava do 17. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Elvira Nimac, prof., dr. sc. Marijana Češi, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika 

Ciljevi

Učitelji će:

  • upoznati i razumjeti temeljene dokimološke pojmove koji obuhvaćaju društveno-afektivno područje vrednovanje
  • poznavati, razumjeti i upotrebljavati procedure vrednovanja različitih postignuća učenika na društveno-afektivnom području
  • razumjeti i primijeniti načela i obilježja razvojne psihologije -i pripremanje, organizacija i vođenje nastavnoga procesa.
  • kritički procijeniti kriterije vrednovanja u nastavi hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup

Voditelj: viša savjetnica, dr. sc. Marijana Češi
telefon: 01 2785 – 073