Stručni skupovi / 31. siječnja 2017.

Vrednovanje u matematičkom obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: državna

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Lifeclass terme Sveti Martin, Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna prijava do 23. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: sveučilišni profesori, viši savjetnici AZOO-a, učitelji i nastavnici matematike u zvanju mentora i savjetnika

Ciljevi: sudionici će

  • razlikovati i primijeniti ulogu i vrste vrednovanja u matematičkom obrazovanju (unutarnje i vanjsko, formativno i sumativno, kriterijsko, normativno i ipsativno)
  • razlikovati i primijeniti vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje, te vrednovanje naučenoga
  • upoznati i primijeniti metode praćenja i vrednovanja napredovanja učenika u nastavi matematike, te metode dijagnostičkog vrednovanja
  • razlikovati i primijeniti ulogu i vrste vrednovanja u matematičkom obrazovanju nadarenih učenika, te učenika sa prilagodbom u pristupu, kao i prilagodbom u obrazovnim sadržajima
  • kritički vrednovati i interpretirati rezultate različitih vrsta testiranja učeničkih matematičkih postignuća

Metode i oblici rada: panel predavanje, rasprava, radionica, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320-387
viša savjetnica za matematiku Neda Lesar, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/ 2785-061