Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Vrednovanje suradničkih oblika učenja u nastavi hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te učiteljima hrvatskoga jezika županije Grad Zagreb

Mjesto održavanja: Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 25. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Elvira Nimac, prof., dr. sc. Marijana Češi

Ciljevi – učitelji:

  • upoznat će i razumjeti temeljene dokimološke pojmove koji se tiču vrednovanja suradničkih oblika učenja
  • oblikovat će ciljeve učenja i poučavanja u nastavi hrvatskoga jezika i odgojno-obrazovna postignuća prema Bloomovoj taksonomiji u suradničkim oblicima učenja u nastavi hrvatskoga jezika
  • moći će razumjeti i oblikovati ciljeve učenja i poučavanja, kriterije i ishode vrednovanja u nastavi hrvatskoga jezika
  • će kritički procijeniti kriterije vrednovanja u nastavi hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup; lijepo molimo one koji se prijave, a ne mogu sudjelovati na skupu da se odjave da bi omogućili prijavu i sudjelovanje onima koji se nisu uspjeli prijaviti.

Voditelj:

viša savjetnica, dr. sc. Marijana Češi
telefon: 01 2785 – 073