Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Vrednovanje razine postignutih kompetencija (paralelni skup)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima mentorima i savjetnicima, voditeljima aktiva razredne nastave i mentorima pripravnicima iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Lički Osik

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava od 15. veljače 2018. do 13. ožujka 2018. na  adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Igor Rukljač, mag. prim. educ., Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ., Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica

Ciljevi:

  • ponoviti i interpretirati pojmove praćenje, ocjenjivanje, provjeravanje i vrednovanje
  • razjasniti i primijeniti Bloomovu taksonomiju kao alata koji nam pomaže pri definiranju obrazovnih postignuća učenika
  • izraditi kriterije ocjenjivanja na zadanom primjeru
  • pravilno zapisivanje praćenja i ocjenjivanja u pedagošku dokumentaciju
  • primjeri kvalitetnog vrednovanja učenika

Metode i oblici rada: predavanja i radionice, frontalni i skupni

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Vesna Orešković, vanjska suradnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 099 5132979