Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Vrednovanje procesa i ishoda učenja u nastavi engleskoga jezika (kurikularni pristup)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima engleskog jezika Koprivničko-križevačke,Bjelovarsko-bilogorske i Varaždinske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Braća Radić“ Koprivnica, Miklinovec 6. a, 48000 Koprivnice

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2018 na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Noemi Ajduković, Suzana Anić-Antić, Denis Kirić, Renata Palaić-Bratanović, Tatyana Butorac, Natalija Flamaceta Magdić, Ljiljana Kolar, Nives Korbar,Hmelina, Mirjana-Sunčica Kralj, Klaudina Mumić, Ivana Orešić, Iva Palčić, Strčić, Stela Pavetić, Jasenka Topličanec, Vlasta Vandekar, Anita Vegh, Dajana Vukadin, Ljerka Vukić, Ante Žderić, Đurđica Želimorski

Ciljevi: Sudionici će:

  • moći identificirati, odabrati, klasificirati i prilagoditi aktivnosti za razvijanje i vrednovanje vještine slušanja
  • moći nabrojiti, definirati i primijeniti aktivnosti za vrednovanje vještina čitanja s razumijevanjem
  • analizirati i primijeniti smjernice za vrednovanje produktivnih vještina govorenja i pisanja
  • dobiti teoretski uvid i praktične savjete za alternativne oblike vrednovanja

Metode i oblici rada: predavanje, diskusija u plenumu i grupama

Napomena: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Dubravka Kovačević, mag., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785-072