Stručni skupovi / 6. studenoga 2012.

Vrednovanje postignuća učenika u socioemocionalnom području; Građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima povijesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Mjesto održavanja: OŠ don Lovre Katića, Solinu

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 5. siječnja 2013.

Predavači: Elvira Nimac, prof., školski psiholog, Loranda Miletić, prof.,viša savjetnica za nastavu povijesti.

Ciljevi: Učitelji će:

  • povezivati nastavni sadržaj i poželjne ishode učenja
  • objasniti važnost operacionaliziranja obrazovnih postignuća
  • na temelju primjera obrazovnih postignuća prepoznati razinu znanja i imenovati je
  • osmišljavati aktivnosti učenika za postizanje obrazovnih ciljeva na različitim razinama
  • razumjeti važnost i utjecaj afektivne domene kao preduvjet za uspješan rad u nastavi
  • stvarati situacije koje omogućavaju uključivanje i aktiviranje viših razina mišljenja
  • procijeniti poticajnost primijenjenih postupaka vrednovanja za konkretnog učenika s teškoćama učenja i poboljšavati ih
  • objasniti važnost vrednovanja postignuća učenika s teškoćama učenja na afektivnom području.

Oblici rada: Predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja); čelni, individualni, rad u paru i rad u skupini

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Loranda Miletić, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split, Ispostava Zadar,  Stomorica 8, 23 000 Zadar
023 254 191