Stručni skupovi / 9. siječnja 2017.

Vrednovanje postignuća učenika u afektivnom području

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća nastavnika engleskoga jezika Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 8. siječnja 2017. na https://ettaedu.azoo.hr

Predavač: Elvira Nimac, prof. psihologije

Cilj: Osposobiti nastavnike za planiranje i provedbu poticajnog vrednovanja postignuća učenika u afektivnom području.

Sudionici će moći:

  • objasniti značenje i obrazložiti važnost afektivnih kompetencija
  • opisati očekivane ishode u afektivnom području ciljeva nastave
  • izraditi i koristiti instrument za vrednovanje postignuća učenika u afektivnom području
  • zaključiti ocjenu za učeničko postignuće u afektivnom području na poticajan način

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Voditelj:

Viša savjetnica za engleski jezik
Martina Šturm, prof.
telefon: 01/2785 026