Stručni skupovi / 27. studenoga 2015.

Vrednovanje komunikacijske kompetencije inojezičnih govornika hrvatskoga jezika

Tema okruglog stola: Razvoj metodologije procjenjivanja, praćenja i vrednovanja komunikacijske kompetencije inojezičnih govornika hrvatskoga jezika u obveznome obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima koji poučavaju hrvatski jezik inojezične učenike (učenike kojima hrvatski jezik nije materinski), bilo da je riječ o redovnoj nastavi ili pripremnoj nastavi hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 8. prosinca 2015. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić, doc. dr. sc. Lidija Cvikić, doc. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, doc. dr. sc. Petar Radosavljević, dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček, dr. sc. Kristina Cergol Kovačević, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – sudionici će:

  • steći uvid u načine procjenjivanja komunikacijske sposobnosti u inome jeziku
  • saznati na temelju dosadašnjih istraživanja podatke o ovladanosti hrvatskim kao inim jezikom
  • upoznati se s novim istraživačkim alatima kojima je cilj razvoj instrumenata praćenja inojezičnih učenika
  • sudjelovati u raspravi o razvoju instrumenata procjene i vrednovanja znanja hrvatskoga jezika inojezičnih učenika

Metode i oblici rada: okrugli stol – kratka izlaganja i rasprava

Vrednovanje: online upitnik

Napomena: s obzirom da se okrugli stol održava u nastavni radni dan predlaže se da iz škola s većim brojem inojezičnih učenika sudjeluje barem jedan učitelj. Planirano trajanje skupa – 4 sata.

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785  018
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr