Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Vrednovanje kompetencija učenika (Kurikulum nastavnog predmeta Fizika)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; višednevni e-tečaj

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: LOOMEN online portal za učitelje

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 1. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači i voditelji radionica: Ivana Katavić, prof., dr. sc. Verica Jovanovski, dr. sc. Željko Jakopović, Damir Čović, prof., doc. dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi: Sudionici će:

  • djelovati u skladu s etičkim postavkama zajedničkih ciljeva – konceptualna promjena,
  • sudjelovati u rješavanju problemskih situacija,
  • predlagati rješenja problemskih situacija,
  • koristi suvremene pristupe vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika,
  • koristiti koncepte poput vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje,
  • razmijeniti iskustva temeljena na odgojno-obrazovnom radu,
  • sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: obrnuta učionica, rad na tekstu, online rasprava, online kviz, online predavanja; individualni i frontalni

Vrednovanje: online jedinstveni upitnik AZOO („QR reader“)

Napomena: Sudionici trebaju imati dostup internetu.

Voditeljica:

doc. dr. sc. Tatjana Ivošević, viša savjetnica za poučavanje fizike
Kontakti: tatjana.ivosevic@azoo.hr
051 317 690