Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Vrednovanje i testiranje jezično-komunikacijske kompetencije

Razina i vrsta stručnog skupa: državni stručni skup, jednodnevni

Namjena: skup namijenjen je učiteljima, nastavnicima, pripravnicima, mentorima i savjetnicima i voditeljima ŽSV-a

Mjesto održavanja: Šibenik

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do  20. travnja 2017.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sanja Grgurović, prof., Dubravka Novak, prof. savjetnik, Marija Puškarić, prof. savjetnik

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati složenost pojma dokimologija s posebnim naglaskom na njezin psihološki i didaktički aspekt
  • upoznati ulogu i značaj vrednovanja postignuća učenika uz pomoć testiranja
  • upoznati postupke i načine ispitivanja i procjenjivanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika
  • razlikovati obilježja subjektivnosti i objektivnosti ocjene
  • primijeniti tehnike ispitivanja i ocjenjivanja u školi
  • razlikovati postupke ispitivanja i ocjenjivanja kroz individualni pristup učeniku
  • opisati kriterije ocjenjivanja prema jezičnim vještinama. 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, frontalni, radionice, rad u skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Marija Puškarić, prof. savjetnik marija.puskaric@azoo.hr