Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Vrednovanje i ocjenjivanje znanja učenika iz Fizike u osnovnoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 23. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi: Sudionici će:

  • primijeniti karakteristike testa,
  • primijeniti Bloomovu taksonomiju obrazovnih ishoda,
  • oblikovati testove znanja,
  • razmijeniti iskustva vezana uz vrednovanje znanja učenika.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, grupni, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Mole se sudionici da ponesu na skup nekoliko različitih primjeraka testova znanja.

Voditeljica:

dr. sc. Tatjana Ivošević, viša savjetnica 
telefon: 051 / 317 690051 / 317 690