Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Vrednovanje i ocjenjivanje znanja učenika iz Fizike u osnovnoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: učiteljima fizike Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske  županije 

Mjesto održavanja: Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do  3. 7. 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Tatjana Ivošević, Hrvoje Mladinić, prof.

Ciljevi: sudionici će

 

  • primijeniti Bloomovu taksonomiju obrazovnih ishoda,
  • oblikovati testove znanja,
  • primijeniti metrijske karakteristike testa,
  • razmijeniti iskustva vezana uz vrednovanje znanja učenika,
  • razlikovati primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu unaprjeđenja    procesa učenja i poučavanja te u svrhu razvoja digitalnih kompetencija,
  • objasniti ulogu informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju,
  • identificirati dodanu vrijednost primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u nastavi,
  • kategorizirati digitalne sadržaje prema razini interaktivnosti,
  • prosuditi učinkovitost digitalnih sadržaja prema željenim ishodima učenja.

 

Metode i oblici rada: frontalni  i individualni oblici rada (interaktivna predavanja i radionice)

Vrednovanje: on line obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: molimo sudionike da donesu na skup za jednu nastavnu cjelinu popis ishoda učenja, primjerke pisanih radova i pripadna rješenja istih.

Voditelj:

viša savjetnica za fiziku i tehničku kultutrru, Ivan Katavić, prof.
telefon: telefon: 021/340 982
e-pošta: ivana.katavic@azoo.hr