Stručni skupovi / 25. travnja 2017.

Vođenjem ljudskih resursa do inkluzije djece s posebnim potrebama u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, dvodnevni

Namjena: ravnatelji predškolskih ustanova iz Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačke županije i po pozivu.

Mjesto održavanja: Zadar, Dječji vrtić „Radost“

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do    15. svibnja 2017.   na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, doc. dr. sc. Matilda Brčić Karamatić;  izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević; Tončica Kalilić, prof., ravnateljice Mirela Marjanac, mag. pead., Mirjana Miočić, prof. i Ana Dunatov, odgojitelji i stručni suradnici mentori i savjetnici

Ciljevi: produbljivanje znanja o teoriji i praksi vezanoj za djecu s posebnim potrebama/teškoćama; produbljivanje znanja o  propisima vezanim uz inkluziju djece u predškolske ustanove; uvid u  kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje procesa, konteksta u dječjem vrtiću za djecu s posebnim potrebama; osvještavanje uloge ravnatelje/stručnih resursa vrtića u procesu inkluzije djece.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava, primjer prakse, individualni, grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126