Stručni skupovi / 4. listopada 2017.

Vođenjem ljudskih resursa do inkluzije djece s posebnim potrebama u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: ravnatelji predškolskih ustanova Grada Zagreba i Zagrebačke županije i po pozivu.

Mjesto održavanja: Zagreb, Dječji vrtić „Sopot“

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 15. studenoga 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, dr. sc. Vesna Ivasović, Marija Ivanković, prof., izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević; ravnateljica Mirela Marjanac, mag. presc. educ., odgojitelji i stručni suradnici mentori i savjetnici

Ciljevi:

  • produbljivanje znanja o teoriji i praksi vezanoj za djecu s posebnim potrebama/teškoćama;
  • produbljivanje znanja o propisima vezanim uz inkluziju djece u predškolske ustanove;
  • uvid u kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje procesa, konteksta u dječjem vrtiću za djecu s posebnim potrebama;
  • osvještavanje uloge ravnatelja/stručnih resursa vrtića u procesu inkluzije djece.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava, primjer prakse, individualni, grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126