Stručni skupovi / 1. listopada 2015.

Vještine rada u timu i savjetodavni rad/SKUP SE ODGAĐA

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni – Istarska županija

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima, psiholozima i rehabilitatorima osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Pazin, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile

Broj polaznika: 80 obvezna prijava do 13. listopada 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr.sc. Majda Rijavec, viši savjtenici Teodra Dubrović, Mirjana Kazija i Robert Cimperman

Ciljevi: sudionici će raditi na vještinama timskog rada ( uloge u timu, važnost kvalitetnog vođenja tima, poteškoće i prepreke u radu.). Sudionici će u raspraviti oblike savjetodavnog rada, ciljeve i svrhu savjetodavnog rada u praksi te razumjeti svrhu i ciljeve savjetodavnog rada s različitim korisnicima.

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup će se održati u dvorani Gimnazije i srednje škole Jurja Dobrile za koji nije potrebna naknada.

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
Teodora Dubrović, prof.
Telefon: 051 317 691051 317 691