Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Vjetar u leđa

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen socijalnim pedagozima, voditeljima županijskih stručnih vijeća za preventivne programe, voditeljima školskih preventivnih programa te svim stručnim radnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Mjesto održavanja: Primošten, Hotel Zora

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 15. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić, izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš, dr. Ljiljana Tirić Čihoratić, dr. sc. Vesna Ivasović, Ana Ivančan, Jelena Bićanić, Marinela Pincan-Šimić, Sanja Horvatić, dr. sc. Marija Alfirev, Sanja Mikulić, Alma Rovis Brandić

Ciljevi: Sudionici će steći znanja i unaprijediti vještine iz područja socijalnopedagoške i preventivne znanosti, unaprijediti vještine službene pisane komunikacije, upoznati se s novostima u strukovnom obrazovanju, izazovima međuresorne suradnje, osnažiti se za nošenje s izvanrednim situacijama, ojačati otpornost na stres te osvijestiti unaprijediti/usvojiti vještine kvalitetne procjene stanja i planiranja intervencija u odgojno-obrazovnom radu.

Metode i oblici rada: metode: predavanje, radionica, rasprava, okrugl stol, panel diskusija: oblici: frontalni, individualni i grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131