Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

Vjeronauk unutar novih smjernica odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima voditeljima županijskih stručnih vijeća, sve županije

Mjesto održavanja: Zagreb, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 30. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof. psihologije, mr. sc. Domagoj Matijević, prof. dr. sc. Ivica Pažin

Ciljevi: Vjeroučitelji voditelji županijskih stručnih vijeća će:

  • upoznati i slijediti nove smjernice i preporuke odgoja i obrazovanja,
  • povezati ishode učenja, nastavne metode i vrednovanje postignuća u nastavi vjeronauka,
  • razumjeti i izraditi ishode po razinama i područjima učenja,
  • prepoznati i primijeniti tehnike kvalitetne komunikacije i javnog nastupa,
  • prepoznati i izabrati sadržaje, metode i oblike moguće korelacije vjeronauka i građanskog odgoja i obrazovanju,
  • razmijeniti međusobna iskustva o prednostima i poteškoćama kod planiranja i provođenja županijskih stručnih vijeća te tražiti zajednička rješenja za razvoj i unapređenje istih. 

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematske rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

prof. dr. sc. Ivica Pažin, predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK
telefon: 01 /4873701
e-mail: nku@hbk.hr 

Viši savjetnici u  Agenciji za odgoj i obrazovanje: Tomislav Tomasić, prof., mr. sc. Gordana Barudžija, Ankica Mlinarić, dipl. teolog, Sabina Marunčić, prof., Dalibor Adžić, prof.