Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Vjeronauk u školi kao mjesto inkulturacije

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama Zadarske nadbiskupije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište „Zmajević“, Trg sv. Stošije 2, 23000 Zadar

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 20. veljače 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: sveučilišni nastavnici (predavači), vjeroučitelji (voditelji pedagoških radionica)

Ciljevi: vjeroučitelji će

  • definirati i analizirati osnovna obilježja suvremene kulture,
  • prepoznati i analizirati poteškoće inkulturacije vjere u suvremenoj kulturi,
  • pronaći načine inkulturacije vjere u suvremenoj kulturi,
  • vrednovati Vjeronauk kao mjesto susreta vjere sa suvremenom kulturom.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

mr. sc. Gašpar Dodić, predstojnik Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije
telefon: 023/ 208 632
 
Viša savjetnica za vjeronauk
Sabina Marunčić, prof.
telefon: 021/ 340 997