Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Virtualizacija radne površine na Windows 8

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima informatike i računalstva osnovnih i srednjih škola Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije.

Mjesto održavanja: Algebra centar, Slavićeva 15, Split

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 13. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivica Čale, Jozo Pivac

Ciljevi: Sudionici će:

  • biti sposobni razlikovati virtualizacijske tehnologije,
  • moći pravilno tumačiti i interpretirati temeljne  pojmove virtualizacijskih tehnologija,
  • znati obrazložiti izbor virtualizacijskog alata,
  • moći osmisliti nastavni sat primjenom adekvatnih nastavnih metoda, izvora znanja i oblika rada vezanih uz „Virtualizaciju radne površine“,
  • razumjeti važnost virtualizacijskih tehnologija u nadolazećem periodu  te  imati sposobnost stvaranja novih informacija ili uradaka na osnovi prikupljenih podataka,
  • se znati koristiti virtualiziranim radnim površinama,
  • razumjeti zašto je bitna sigurnost klijentskog okruženja, a posebno poslužitelja u domenskom odnosno kompanijskom okruženju,
  • razumjeti prednosti centraliziranog upravljanja u srednje velikim i velikim okruženjima.

Metode i oblici rada: Predavanje, radionica u informatičkoj učionici, individualni i skupni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za informatiku i računalstvo
Željka Knezović, prof.
telefon: 01/2785 088
e-pošta: zeljka.knezovic@azoo.hr