Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Važnost komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu – Vještine verbalne komunikacije

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split,  Stepinčeva 12

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 3. veljače 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Silvana Stanić, prof., Đurđica Kaurloto Martinić, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • unaprijediti vještine komunikacije sa različitim sugovornicima
  • poboljšati odnose s drugima kroz empatijsko slušanje
  • prepoznati vlastite snage i prostore za napredak u upravljanju vlastitim emocijama
  • unaprijediti sposobnost prepoznavanja i predviđanja vlastitih emocionalnih reakcija na različite situacije i pojedince
  • uspješnije se nositi sa stresnim situacijama

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
telefon: 021/340 989
e-pošta: durdica.kaurloto-martinic@azoo.hr