Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

V. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja „e-nasilje-izazovi proučavanja i preveniranje”

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet Osijek, Osijek

Broj polaznika: 250, a od toga se očekuje 150-ak sudionika iz sustava odgoja i obrazovanja.

Rok prijave: Prijave se zaprimaju do početka skupa preko e-mail adrese psihologija@ffos.hr i www.ettaedu.eu za sudionike iz sustava odgoja i obrazovanja

Predavači: Na skupu sudjeluje niz predavača, od čega 4 plenarnih koji će biti pozvani s Filozofskog fakulteta u Osijeku, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i University of Toronto. Prijava sažetaka je u tijeku i trajat će do 30. rujna 2014. godine pa program nije definiran točnim nazivima izlaganja i predavačima.

Ciljevi: Cilj skupa je razmjena suvremenih znanstveno istraživačkih i stručnih spoznaja te iskustava stručnjaka koji se u svom radu bave proučavanjem i prevencijom nasilja. Dio sudionika će na skupu sudjelovati na način praćenja izlaganja i sudjelovanja u raspravama. Sudionici će doprinijeti osmišljavanjanju preventivnih programa za osnovne i srednje škole namijenjenih prevenciji nasilja preko interneta.

Oblici rada: Radit će se u različitim oblicima aktivnog sudjelovanja – plenarna izlaganja, radionice, posteri, organizirani simpoziji, okrugli stol. Naglasak je na aktivnom i kritičkom pristupu temama i raspravama, kao i razmijeni iskustva koja će inspirirati nova znanstvena istraživanja i potaći preventivne i tretmanske aktivnosti sudionika u njihovim matičnim sredinama.

Vrednovanje: Evaluacijski obrazac organizatora skupa.

Skup se priprema u suorganizaciji Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek i Društva psihologa Osijek, uz suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Sve dodatne informacije o skupu nalaze se na web-stranici http://web.ffos.hr/psihologija/

Voditelj:

Viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031 284-901