Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

V. kongres hrvatskih povjesničara: krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi

Razina i vrsta stručnog skupa: Znanstveni skup u organizaciji HNOPZ-a, Društva za hrvatsku povjesnicu i Odjela za povijest sveučilišta u Zadru

Namjena: Skup je namijenjen znanstvenicima, profesorima povijesti na sveučilištima, učiteljima i nastavnicima povijesti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zadru

Broj polaznika: 300

Rok prijave: Obvezna prijava do 4. listopada 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Mladen Ančić, dr. sc. Ludwig Steindorff, dr. sc. Suzana Leček, dr. sc. Damir Agičić, dr. sc. Željko Holjevac, dr. sc. Tomislav Galović i drugi.

Ciljevi:

Učitelji i nastavnici će se upoznati s najnovijim historiografskim istraživanjima iz hrvatske povijesti od srednjovjekovlja do suvremenosti kroz izlaganja u slijedećim sekcijama:

  1. Arhivi/arhivistika i muzeji/muzeologija,
  2. Crkvena povijest – krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti (od srednjeg vijeka do modernog doba),
  3. Demografska i socijalna povijest,
  4. Gospodarska povijest i povijest okoliša,
  5. Hrvatsko i europsko srednjovjekovlje,
  6. Rani novi vijek,
  7. Ugroza i obrana časti,
  8. Jadranske krize u srednjem i ranom novom vijeku i solidarnost u propagandi i praksi,
  9. Krize i institucije,
10.  Pravna povijest,
11.  Pomoćne povijesne znanosti i istraživanje vrela,
12.  Mediji, povijest, kultura,
13.  Hrvatska historiografija (2010. – 2015.),
14.  Povijest znanosti, historiografija i metodologija,
15.  Povijest školstva i obrazovanja,
16.  Povijest žena i obitelji,
17.  Dubrovnik,
18.  Povijest 19. stoljeća,
19.  Prvi svjetski rat (1914. – 1918.) i poraće,
20.  Povijest 20. stoljeća,
21.  Međuratno razdoblje (1918. – 1939./1941.),
22.  Drugi svjetski rat (1939. – 1945.),
23.  „Ne zbog pojedinca, nego zbog zajednice“ – javni oblici solidarnosti u hrvatskom društvu 1918. – 1941. godine,
24.  Entangled Histories in the Upper Adriatic Area,
25.  Prakse oblikovanja socijalističkog čovjeka,
26.  Vojna povijest i Domovinski rat,
27.  Povijest, politologija, migracije 21. stoljeća i
28.  Studentska sekcija. 

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u sekcijama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena

Voditelj:

Mr. sc. Marijana Marinović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Trpimirova 6, Rijeka