Stručni skupovi / 9. listopada 2013.

Uzroci nasilja među djecom i mladima – uloga škole i obitelji u prevenciji

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: odgajatelji dječjih vrtića, nastavnici osnovnih i srednje škole, stručni suradnici iz ustanova crikveničko-vinodolskog kraja

Mjesto održavanja: Crikvenica, Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica 

Broj polaznika: 50 

Rok prijave: 12. listopada 2013. 

Predavači: prof. dr. sc. Dubravka Kocijan – Hercigonja, neuropsihijatrica 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • predstaviti sudionicima uzroke vršnjačkog nasilja kroz prizmu biopsihosocijalnog pristupa, ekološke teorije ljudskog razvoja i teorije privrženosti
  • istaknuti specifičnosti nasilničkog ponašanja u osnovnoškolskoj dobi i u razdoblju adolescencije
  • istaknuti praktični dio uloge obitelji i škole u preventivnim i drugim intervencijama pri pojavi vršnjačkog nasilja
  • pružiti primjere dobre prakse i naglasiti važnost koordinirane suradnje unutar sustava vrtić-škola- obitelj- , roditelja i stručnjaka s područja medicine i socijalne skrbi te potaknuti diskusiju svih sudionika na tu temu
  • razmijeniti iskustva i u kontekstu potreba vlastite škole izraditi platformu za praktičnu primjenu naučenog i unapređivanje postojećih modela prevencije
  • izvršiti procjenu potreba i prikupiti prijedloge za načine povećavanja dostupnosti tehničke podrške odgojnom i nastavnom osoblju ustanove
  • osmisliti strategije za unapređivanje suradničkog odnosa i komunikacije s roditeljima učenika koji su prepoznati kao žrtve, počinitelji ili promatrači

Metode rada: teorijsko predavanje uz primjere iz prakse, pitanja sudionika (uz vizualna pomagala) 

Vrednovanje: evaluacijske liste (procjena sudionika o ispunjenosti očekivanja , zanimljivosti teme, primjenjivosti sadržaja teme u praksi i ocjena osposobljavanja u cjelini)  uz bilježenje komentara

Napomena: Interes potencijalnih sudionika prethodno je ispitan pa se procjenjuje da će se odazvati najmanje 50 sudionika.

Voditeljica:

KristinaManestar, prof. psihologije i Jasminka Tešević, prof. psihologije

 

Centar za osnaživanje djece i odraslih – ELAN savjetovanje
Telefon: 095/9030191